Mentale gezondheid is de manier waarop je je verhoudt tot jezelf en tot anderen en hoe je omgaat met de uitdagingen in het dagelijks leven. Tegelijkertijd gaat het ook over hoe jij en anderen in de samenleving dit ervaren. Het RIVM doet hier onderzoek naar, vaak samen met collega-organisaties, en biedt kennis. Op deze pagina zetten we deze onderzoeken en feiten & cijfers op een rij.

Eén definitie voor mentale gezondheid

In de praktijk worden er veel verschillende termen gebruikt om mentale gezondheid te beschrijven. Hierdoor is het moeilijk om tot één beeld van mentale gezondheid te komen waar iedereen zich in kan vinden. De verschillende opvattingen kunnen het gesprek, de beleidsvorming of het onderzoek in de weg staan. Daarom hebben Trimbos-instituut en RIVM een Delphi-onderzoek(externe link) uitgevoerd om tot één definitie van mentale gezondheid te komen (zie kader). Hierbij zijn diverse onderzoekers, beleidsmakers, professionals en doelgroepen (zoals jongeren en volwassenen) betrokken geweest.

Mentale gezondheid is de manier waarop je je verhoudt tot jezelf en tot anderen en hoe je omgaat met de uitdagingen in het dagelijks leven. Tegelijkertijd gaat het ook over hoe jij en anderen in de samenleving dit ervaren.

Mentale gezondheid bestaat uit vier verschillende componenten met in totaal 18 bouwstenen. Benieuwd naar de uitgebreidere definitie en hoe deze tot stand is gekomen?

Aanpak op mentale gezondheid

Samen met het Trimbos-instituut en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland heeft het RIVM een verkenning uitgevoerd naar het bevorderen van mentaal welbevinden en het voorkomen van psychische aandoeningen. Dit is input voor een landelijke aanpak Mentale gezondheid.

Monitor mentale gezondheid

Het RIVM en Trimbos-instituut maken in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de Monitor mentale gezondheid. Aanleiding voor deze Monitor is de landelijke Aanpak Mentale gezondheid: van ons allemaal. Deze aanpak richt zich op het verbeteren van de mentale gezondheid. De Monitor kan gebruikt worden om te zien hoe de mentale gezondheid van de Nederlandse bevolking zich ontwikkelt.