Mentale gezondheid is de manier waarop je je verhoudt tot jezelf en tot anderen en hoe je omgaat met de uitdagingen in het dagelijks leven. Tegelijkertijd gaat het ook over hoe jij en anderen in de samenleving dit ervaren. Het RIVM doet hier onderzoek naar, vaak samen met collega-organisaties, en biedt kennis. Op deze pagina zetten we deze onderzoeken en feiten & cijfers op een rij.

Mentale gezondheid en corona

Het RIVM deed onderzoek naar de gevolgen van de coronapandemie voor werkenden. Dit onderzoek richtte zich op de effecten op de mentale gezondheid van zorgverleners en mantelzorgers.

Sinds maart 2020 onderzoekt de gedragsunit van het RIVM onder andere de gevolgen van de corona-epidemie voor het welbevinden van mensen, dus voor de mentale, fysieke en sociale gezondheid.

Samen met Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) onderzocht RIVM de mentale gezondheid van mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-studenten in coronatijd.

Het Netwerk GOR doet onderzoek naar de gevolgen van COVID-19 op de gezondheid en het ervaren geluk.

Aanpak op mentale gezondheid

Samen met het Trimbos-instituut en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland heeft het RIVM een verkenning uitgevoerd naar het bevorderen van mentaal welbevinden en het voorkomen van psychische aandoeningen. Dit is input voor een landelijke aanpak Mentale gezondheid. De resultaten staan in 4 factsheets:

Wilt u als GGD of gemeente aan de slag met mentale gezondheid?

Scholen kunnen via Gezonde School aan de slag met het thema welbevinden

Mentale gezondheid: feiten en cijfers

Inwoners Nederland

Jongeren en studenten

Eén definitie voor mentale gezondheid

In praktijk worden er veel verschillende termen gebruikt om mentale gezondheid te beschrijven. Hierdoor is het moeilijk om tot één beeld van mentale gezondheid te komen waar iedereen zich in kan vinden. De verschillende opvattingen kunnen het gesprek, de beleidsvorming of het onderzoek in de weg staan. Daarom hebben Trimbos-instituut en RIVM een Delphi-onderzoek uitgevoerd om tot één definitie van mentale gezondheid te komen (zie kader). Hierbij zijn diverse onderzoekers, beleidsmakers, professionals en doelgroepen (zoals jongeren en volwassenen) betrokken geweest.

Mentale gezondheid is de manier waarop je je verhoudt tot jezelf en tot anderen en hoe je omgaat met de uitdagingen in het dagelijks leven. Tegelijkertijd gaat het ook over hoe jij en anderen in de samenleving dit ervaren.

Mentale gezondheid bestaat uit vier verschillende componenten met in totaal 18 bouwstenen. Benieuwd naar de uitgebreidere definitie en hoe deze tot stand is gekomen?

Meer nieuws