Kinderen

17,2

is de gemiddelde score op mentaal welbevinden in de afgelopen 2 weken van de leerlingen in groep 8 basisonderwijs (10 t/m 12 jaar) op een schaal van 0 t/m 25

Verslagjaar: 2021
Bron:  HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-BO, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau)

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft een gemiddelde score op mentaal welbevinden in de afgelopen 2 weken aan de hand van 5 stellingen op een schaal van 0 t/m 25 (hogere score geeft meer mentaal welbevinden aan) volgens de WHO World Health Organization (World Health Organization)-5 Well-Being Index.

Geslacht

Sla de grafiek Mentaal welbevinden over en ga naar de datatabel

De jongens in groep 8 van het basisonderwijs (10 t/m 12 jaar) hebben een gemiddelde score van 18,2 op mentaal welbevinden in de afgelopen 2 weken. Voor de meisjes was dit 16,3.

Bron
HBSC-BO,  Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Elke 4 jaar

Gemiddelde score op mentaal welbevinden is gemeten aan de hand van 5 positief geformuleerde stellingen over positieve stemmingen, vitaliteit en mate van geïnteresseerdheid in de afgelopen 2 weken. Een voorbeeld van deze stellingen is: ‘In de afgelopen twee weken voelde ik me vrolijk en opgewekt’. Er zijn 6 antwoordmogelijkheden mogelijk, variërend van (0) ‘nooit’ tot (5) ‘de hele tijd’, volgens de WHO World Health Organization (World Health Organization)-5 Well-Being Index. Schaal 0-25, waarbij een hogere score beter mentaal welbevinden aangeeft.