Algemene bevolking

13,7 procent

van de mensen van 12 jaar en ouder had psychische klachten in de afgelopen 4 weken

Verslagjaar: 2023
Bron: Gezondheidsenquête, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft het percentage mensen met een somscore lager dan 60 aan de hand van 5 stellingen over psychische gevoelens in de afgelopen 4 weken volgens de Mental Health Inventory-5 (MHI-5).

Geslacht

Sla de grafiek Psychische klachten over en ga naar de datatabel

Van de mannen van 12 jaar en ouder had 11,9% psychische klachten in de afgelopen 4 weken. Voor vrouwen was dit 15,5%.

Leeftijd

Sla de grafiek Psychische klachten over en ga naar de datatabel

Het percentage mensen van 12 jaar en ouder dat psychische klachten in de afgelopen 4 weken had, varieert tussen leeftijdsgroepen van 8,0% (12 t/m 15 jaar) tot 19,2% (20 t/m 29 jaar).

Opleidingsniveau

Sla de grafiek Psychische klachten over en ga naar de datatabel

Het percentage mensen van 12 jaar en ouder dat psychische klachten in afgelopen 4 weken had, varieert tussen opleidingsniveaus (hoogst voltooide opleiding) van 11,3% ( hbo hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs), wo bachelor) tot 20,7% (basisonderwijs).

Voor de cijfers die hier zijn gepresenteerd afkomstig uit de Gezondheidsenquête is een respondent gekwalificeerd als psychisch ongezond, oftewel het hebben van psychische klachten, bij een MHI-5 score van minder dan 60. In de Gezondheidsmonitors wordt een ander afkappunt gepresenteerd. Hierbij is een respondent gekwalificeerd als psychisch ongezond bij een score van minder dan of gelijk aan 60. Met dit verschil dient rekening te worden gehouden bij het vergelijken van de MHI-5 resultaten afkomstig van deze beide bronnen.

Bron
Gezondheidsenquête, CBS
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens
14 maart 2024
Updatefrequentie
Jaarlijks

Trend

Sla de grafiek Psychische klachten over en ga naar de datatabel

Het percentage mensen van 12 jaar en ouder dat psychische klachten in afgelopen 4 weken had, varieert in de periode 2014-2023 van 10,7% (2014) tot 15,1% (2021).

Bron
Gezondheidsenquête, CBS
Verslagjaar  t/m
2023
Laatste update gegevens
14 maart 2024
Updatefrequentie
Jaarlijks

Het percentage mensen met een somscore lager dan 60 voor de Mental Health Inventory-5 (MHI-5). De MHI-5 bevat 5 vragen die gaan over hoe men zich in de afgelopen 4 weken voelde: ‘Voelde u zich erg zenuwachtig?’, ‘Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?’, ‘Voelde u zich kalm en rustig?’, ‘Voelde u zich neerslachtig en somber?’ en ‘Voelde u zich gelukkig?’ Voor elke vraag zijn er 6 mogelijke antwoordopties: voortdurend (5), meestal (4) vaak (3) soms (2) zelden (1), nooit (0). De scores op de 5 items worden opgeteld, waarbij de scores voor de negatief geformuleerde vragen (1, 2 en 4) omgekeerd worden.