Kinderen

87 procent

van de leerlingen in groep 8 basisonderwijs (10 t/m 12 jaar) is tevreden over hun leven

Verslagjaar: 2021
Bron:  HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-BO, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau)

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft het percentage mensen dat een score van 7 of hoger toekent op een schaal van 0 (slechtste leven dat ik me kan voorstellen) t/m 10 (beste leven dat ik me kan voorstellen) voor de mate van tevredenheid over het huidige leven volgens de Cantril ladder.

Geslacht

Sla de grafiek Levenstevredenheid over en ga naar de datatabel

Van de jongens in groep 8 van het basisonderwijs (10 t/m 12 jaar) is 91,5% tevreden over hun leven. Voor meisjes was dit 82,6%.

Bron
HBSC-BO,  Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Elke 4 jaar

Trend

Sla de grafiek Mentale problemen over en ga naar de datatabel

Het percentage leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs (10 t/m 12 jaar) dat tevreden is over hun leven varieert in de periode 2001-2021 van 87% (2021) tot 92,6% (2001).

Bron
HBSC-BO,  Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Elke 4 jaar

Het percentage mensen dat voor tevredenheid over hun leven een rapportcijfer van 7 t/m 10 toekent als antwoord op de vraag 'Hoe voel jij je over je leven? Op welke plaats op de ladder staat jouw leven over het algemeen?'. 0 staat voor 'het slechtste leven dat ik me kan voorstellen' en 10 voor 'beste leven dat ik me kan voorstellen' volgens de Cantril ladder.