Adolescenten

71 procent

van de leerlingen in het voortgezet onderwijs (12 t/m 16 jaar) is tevreden over hun leven

Verslagjaar: 2021
Bron: HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-VO, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau)

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft het percentage mensen dat een score van 7 of hoger toekent op een schaal van 0 (slechtste leven dat ik me kan voorstellen) t/m 10 (beste leven dat ik me kan voorstellen) voor de mate van tevredenheid over het huidige leven volgens de Cantril ladder.

Geslacht

Sla de grafiek Levenstevredenheid over en ga naar de datatabel

Van de jongens in het voortgezet onderwijs (12 t/m 16 jaar) is 79,8% tevreden over hun leven. Voor meisjes was dit 61,8%.

Opleidingsniveau

Sla de grafiek Levenstevredenheid over en ga naar de datatabel

Het percentage leerlingen in het voortgezet onderwijs (12 t/m 16 jaar) dat tevreden is over hun leven varieert tussen opleidingsniveaus van 69,5% (havo hoger algemeen vormend onderwijs (hoger algemeen vormend onderwijs)) tot 72,7% (vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)).

Bron
HBSC-VO, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Elke 4 jaar

Trend

Sla de grafiek Mentale problemen over en ga naar de datatabel

Het percentage leerlingen in het voortgezet onderwijs (12 t/m 16 jaar) dat tevreden is over hun leven varieert in de periode 2001-2021 van 71,2% (2021) tot 87,6% (2009).

Om een vergelijking met eerdere HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-onderzoeken te maken, is bij de trendgegevens een selectie gemaakt van leerlingen uit leerjaar 1-4. Hierdoor wijkt het cijfer van 2021 iets af van het kerncijfer bovenaan deze pagina.

Bron
HBSC-VO, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Elke 4 jaar

Het percentage mensen dat voor tevredenheid over hun leven een rapportcijfer van 7 t/m 10 toekent als antwoord op de vraag 'Hoe voel jij je over je leven? Op welke plaats op de ladder staat jouw leven over het algemeen?'. 0 staat voor 'het slechtste leven dat ik me kan voorstellen' en 10 voor 'beste leven dat ik me kan voorstellen' volgens de Cantril ladder.