Kinderen

26,1 procent

van de leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs (10 t/m 12 jaar) had mentale problemen in de afgelopen 6 maanden

Verslagjaar: 2021
Bron: HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-BO, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau)

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft het percentage mensen dat mentale problemen heeft aan de hand van 20 stellingen over hun gedrag en gevoelens in de afgelopen 6 maanden volgens de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ).

Geslacht

Sla de grafiek Mentale problemen over en ga naar de datatabel

Van de jongens in groep 8 van het basisonderwijs (10 t/m 12 jaar) had 21,3% mentale problemen in de afgelopen 6 maanden.  Voor meisjes was dit 30,7%.

Bron
HBSC-BO,  Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Elke 4 jaar

Trend

Sla de grafiek Mentale problemen over en ga naar de datatabel

Het percentage leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs (10 t/m 12 jaar) met mentale problemen in de afgelopen 6 maanden varieert in de periode 2005-2021 van 14,7% (2009) tot 26,1% (2021).

Bron
HBSC-BO,  Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Elke 4 jaar

Het percentage mensen dat mentale problemen heeft volgens de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). De SDQ meet mentale problemen bij kinderen en jongeren aan de hand van 20 stellingen met 3 antwoordcategorieën variërend van (0) ‘niet waar’ tot (2) ‘zeker waar’. Deze indicator betreft de totale probleemschaal: emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactiviteit/aandachtsproblemen en problemen met leeftijdgenoten.