Adolescenten

30,5 procent

van de leerlingen in het voortgezet onderwijs (12 t/m 16 jaar) had mentale problemen in de afgelopen 6 maanden 

Verslagjaar: 2021
Bron: HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-VO, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau)

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft het percentage mensen dat mentale problemen heeft aan de hand van 20 stellingen over hun gedrag en gevoelens in de afgelopen 6 maanden volgens de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ).

Geslacht

Sla de grafiek Mentale problemen over en ga naar de datatabel

Van de jongens in het voortgezet onderwijs (12 t/m 16 jaar) had 21,5% mentale problemen in de afgelopen 6 maanden. Voor meisjes was dit 39,8%.

Opleidingsniveau

Sla de grafiek Mentale problemen over en ga naar de datatabel

Het percentage leerlingen in voortgezet onderwijs (12 t/m 16 jaar) met mentale problemen in de afgelopen 6 maanden varieert tussen opleidingsniveaus van 24,1% (vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)) tot 35,0% (vmbo-b).

Bron
HBSC-VO, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Elke 4 jaar

Trend

Sla de grafiek Mentale problemen over en ga naar de datatabel

Het percentage leerlingen in het voortgezet onderwijs (12 t/m 16 jaar) met mentale problemen varieert in de periode 2005-2021 van 14,6% (2009) tot 30,9% (2021).

Om een vergelijking met eerdere HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-onderzoeken te maken, is bij de trendgegevens een selectie gemaakt van leerlingen uit leerjaar 1-4. Hierdoor wijkt het cijfer van 2021 iets af van het kerncijfer bovenaan deze pagina.

Bron
HBSC-VO, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, SCP
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Elke 4 jaar

Het percentage dat mentale problemen heeft, gemeten met de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), die ontworpen is om mentale problemen bij kinderen en jongeren te meten aan de hand van 20 stellingen met 3 antwoordcategorieën variërend van (0) ‘niet waar’ tot (2) ‘zeker waar’. Deze indicator betreft de totale probleemschaal: emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactiviteit/aandachtsproblemen en problemen met leeftijdgenoten.