Ouderen

8,7 procent

van de ouderen van 65 t/m 75 jaar had enige angststoornis in het afgelopen jaar

Verslagjaar: 2019/2022
Bron: NEMESIS-3, , Trimbos-instituut

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft het percentage personen dat in de afgelopen 12 maanden voldeed aan de DSM-5 criteria voor één of meer angststoornissen (paniekstoornis, agorafobie, sociale fobie, specifieke fobie of gegeneraliseerde angststoornis), gemeten met het Composite International Diagnostic Interview (CIDI) 3.5.

Bron
NEMESIS-3, Trimbos-instituut
Verslagjaar 
2019/2022
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Onregelmatig

Het percentage dat in de afgelopen 12 maanden voldeed aan de DSM-5 criteria voor één of meer angststoornissen: paniekstoornis, agorafobie, sociale fobie, specifieke fobie of gegeneraliseerde angststoornis. Dit is gemeten met het Composite International Diagnostic Interview (CIDI) 3.5, een gevalideerd gestructureerd klinisch interview om veelvoorkomende psychische aandoeningen te bepalen. Dit instrument kan worden afgenomen door getrainde interviewers zonder klinische achtergrond. Bij het bepalen van de psychische aandoeningen wordt in de CIDI uitgegaan van de meest recente versie van het diagnostische handboek van psychische aandoeningen, de Diagnostic and Statistical Manual (DSM).