Werkenden

13,5 procent

van de mensen met betaald werk van 18 t/m 75 jaar heeft enige angststoornis in het afgelopen jaar

Verslagjaar: 2019/2022
Bron: NEMESIS-3, Trimbos-instituut

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft het percentage personen dat in de afgelopen 12 maanden voldeed aan de DSM-5 criteria voor één of meer angststoornissen (paniekstoornis, agorafobie, sociale fobie, specifieke fobie of gegeneraliseerde angststoornis), gemeten met het Composite International Diagnostic Interview (CIDI) 3.5.

Geslacht

Sla de grafiek Enige angststoornis over en ga naar de datatabel

Van de mannen met betaald werk (18 t/m 75 jaar) heeft 9,9% enige anststoornis in het afgelopen jaar. Voor vrouwen met betaald werk is dit cijfer 17,4%.

Leeftijd

Sla de grafiek Enige angststoornis over en ga naar de datatabel

Het percentage mensen met betaald werk (18 t/m 75 jaar) met enige angststoornis in het afgelopen jaar varieert tussen leeftijdsgroepen van 8,7% (65 t/m 75 jaar) tot 19,9% (18 t/m 24 jaar).

Opleidingsniveau

Sla de grafiek Enige angststoornis over en ga naar de datatabel

Het percentage mensen met betaald werk (18 t/m 75 jaar) met enige angststoornis in het afgelopen jaar varieert tussen opleidingsniveaus van 13,3% (hbo hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs), wo) tot 17,0% (basisonderwijs, lbo, mavo, vmbo).

Bron
NEMESIS-3, Trimbos-instituut
Verslagjaar 
2019/2022
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Onregelmatig

Het percentage dat in de afgelopen 12 maanden voldeed aan de DSM-5 criteria voor één of meer angststoornissen: paniekstoornis, agorafobie, sociale fobie, specifieke fobie of gegeneraliseerde angststoornis. Dit is gemeten met het Composite International Diagnostic Interview (CIDI) 3.5, een gevalideerd gestructureerd klinisch interview om veelvoorkomende psychische aandoeningen te bepalen. Dit instrument kan worden afgenomen door getrainde interviewers zonder klinische achtergrond. Bij het bepalen van de psychische aandoeningen wordt in de CIDI uitgegaan van de meest recente versie van het diagnostische handboek van psychische aandoeningen, de Diagnostic and Statistical Manual (DSM).