Studenten

24 procent

van de studenten in het hoger onderwijs geeft aan sterk eenzaam te zijn

Verslagjaar: 2023
Bron: Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs, RIVM, Trimbos-instituut

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft het percentage mensen met somscore 5 of 6 aan de hand van 6 stellingen over sociale en emotionele eenzaamheid volgens de verkorte eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld.

Bron
 Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs, RIVM, Trimbos-instituut
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
tweejaarlijks

Het percentage mensen met de score "sterk eenzaam" op de verkorte eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld (De Jong Gierveld en Van Tilburg, 2006). Deze schaal benadert eenzaamheid als meerdimensionaal begrip en bestaat uit 6 stellingen als "Ik mis mensen om me heen" en "Vaak voel ik me in de steek gelaten", waarbij 3 antwoorden mogelijk waren: ‘ja’, ‘min of meer’ en ‘nee’. Als mensen ‘min of meer’ of ‘ja’ antwoorden op de stellingen, waarbij stelling 2, 3 en 5 zijn gehercodeerd, krijgen ze een score ‘1’ voor het desbetreffende item. Vervolgens wordt een somscore berekend door de scores van de items op te tellen.