Het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency)) heeft een voorstel gedaan voor het beperken van microplastics in producten. Het gaat onder anderen om cosmetica, schoonmaakmiddelen en verven. Het voorstel behelst een verbod op bewust toegevoegde microplastics die niet biologisch afbreekbaar zijn. ECHA stelt hierbij een aantal uitzonderingen en overgangsbepalingen voor.

Verfblikken

ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency) hanteert overgangstermijnen voor specifieke toepassingen op basis van sociaaleconomische overwegingen, zoals de beschikbaarheid van alternatieven. Voor sommige toepassingen van microplastics, zoals in medicijnen, stelt ECHA geen verbod voor. Deze producten zouden volgens het voorstel verplicht gelabeld moeten worden en er zouden verplichtingen komen voor rapportage over de aard en omvang van gebruik van microplastics in deze producten.

Microplastics die in het milieu ontstaan door afbraak van grotere voorwerpen vallen buiten de reikwijdte van het voorstel. ECHA maakte het voorstel in opdracht van de Europese commissie en binnen het kader van de Europese chemische stoffen wetgeving REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals).

Wetenschappelijke beoordeling

Twee wetenschappelijke comités beoordelen het voorstel: het Risk Assessment Committee (RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten)) en het Socio-Economic Analysis Committee (SEAC Socio-Economic Assessment Committee (Socio-Economic Assessment Committee)). Daarna neemt de Europese Commissie een besluit op basis van het voorstel zelf en de opiniestukken van de commissies.

Het is voor iedereen mogelijk om informatie aan te dragen voor de wetenschappelijke beoordeling. Dit gebeurt tijdens twee publieke consultatie rondes. In de eerste consultatie kan men reageren op het voorstel zelf en op specifieke vragen die ECHA voorlegt. Deze consultatie loopt tot en met 20 september 2019. De tweede consultatie gaat over de ontwerpopinie van SEAC en volgt aan het einde van 2019.

Lees meer

Over het voorstel
Over de publieke consultatie