Het Europese Chemicalien Agentschap ( ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency)) kwam in februari 2017 tot de conclusie dat het gezondheidsrisico van stoffen in rubbergranulaat op kunstgrasvelden gering is. Deze conclusie komt overeen met de bevindingen van het RIVM onderzoek naar sporten op kunstgrasvelden. Het RIVM deed een uitgebreide chemische screening van 100 Nederlandse velden.

Rubbergranulaat op kunstgrasvelden zijn veel in het nieuws geweest het afgelopen half jaar. Dat begon met een Zembla uitzending in oktober 2016, en een tweede uitzending in februari 2017. Op 23 maart is de Engelstalige versie van het RIVM-advies over de gezondheidseffecten van rubbergranulaat voor sporters uitgekomen.

Ondanks de bevindingen is de bezorgdheid bij ouders, clubbestuurders en gemeenten niet helemaal weggenomen. Diverse clubs en gemeenten zien af van het toepassen van rubbergranulaat op kunstgrasvelden en stappen over op kurkdeeltjes.

Rubbergranulaat op kunstgrasvelden is een vorm van recycling waar vanuit milieuoogpunt kanttekeningen bij kunnen worden geplaatst. Hoe autobanden passen binnen een circulaire economie passen was onderwerp van een NRC artikel.  

Versleten autobanden moeten in Europa verplicht worden gerecycled. In Nederland werden in 2016 ongeveer 10 miljoen banden ingezameld. Van de banden wordt 10% verbrand voor de energieopbrengst, 30% wordt hergebruikt en 60% wordt gerecycled. Tweede derde van de gerecyclede autobanden is rubbergranulaat voor kunstgras.

Nieuwe ontwikkelingen zijn devulkanisatie waarbij de polymeren worden teruggewonnen om opnieuw rubber van te maken. Ook is het mogelijk de vulstof carbon black terug te winnen. De impact van de alternatieve verwerkingsmethoden is door middel van een ketenanalyse (Ecotest) vergeleken.

Lees meer:

ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency): evaluating whether recycled rubber filling on artificial sports grounds poses a health risk