Wetenschappers publiceren in rap tempo nieuwe inzichten over het microplasticsprobleem. Toch is er nog veel onbekend over de gevolgen van microplastics voor mens en milieu. Beleidsmakers realiseren zich dat maatregelen nodig zijn voordat alle kennishiaten worden gevuld. Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom kennis en beleid.

Significante hoeveelheid plastic komt via zuiveringsinstallaties in milieu

Rioolwaterzuiveringsinstallaties zuiveren 50 tot 90% van de microplastics verontreiniging uit afvalwater. Toch komt een significante hoeveelheid microplastics in het milieu via RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Rioolwaterzuiveringsinstallatie)’s. Deels gebeurt dit via het geloosde water, deels via het hergebruik van slib. Dit blijkt uit diverse recente onderzoeken, waar onder drie studies uit Nederland, Denemarken en Finland. Lees meer.

Minder belastend alternatief voor plastic deeltjes in verzorgingsproducten

Microbeads zijn plastic deeltjes die gebruikt worden in verzorgingsproducten en via deze route in het milieu terechtkomen. Ze zijn gemaakt van slecht afbreekbare plastics zoals polyethyleen of PET. Wanneer deze deeltjes gemaakt worden van natuurlijke materialen of biologisch afbreekbaar plastic, zou dit een minder milieubelastend alternatief kunnen zijn. Lees meer.

Microplastics in lucht hebben mogelijk gevolgen voor gezondheid van mensen

Zowel binnenshuis als buitenshuis worden mensen blootgesteld aan microplastics in de lucht. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de gezondheid. De hoge concentratie van microplastics in huisstof kan een blootstellingsroute zijn voor jonge kinderen die op de grond spelen vanwege hun hand-mond gedrag. Dit blijkt uit een grove inschatting in een artikel in Environmental Pollution. Lees meer.

ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency) trekt zelfde conclusie als RIVM over gezondheid en sporten op kunstgrasvelden

Het Europese Chemicalien Agentschap (ECHA) kwam in februari 2017 tot de conclusie dat het gezondheidsrisico van stoffen in rubbergranulaat op kunstgrasvelden gering is. Deze conclusie komt overeen met de bevindingen van het RIVM onderzoek naar sporten op kunstgrasvelden. Het RIVM deed een uitgebreide chemische screening van 100 Nederlandse velden. Lees meer.

Gezondheidsraad: maatregelen nodig vanwege blootstelling aan microplastics

De gezondheidsraad vroeg in december met een advies aan de staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aandacht voor het microplasticsprobleem. De raad stelt dat niemand op dit moment weet hoe ongezond blootstelling aan microplastics is. Daarom zouden er voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden en is er meer onderzoek nodig. Lees meer.

Effecten microplastics bij realistische concentraties niet aangetoond

Een recente publicatie van Lönnstedt en Eklöv over schadelijke effecten van plasticvervuiling op vissen is door Science, op aanbeveling van de Central Ethical Review Board in Sweden, op 3 mei 2017 ingetrokken. De studie werd eerder door Science als baanbrekend beschouwd omdat bij realistische microplastic concentraties effecten konden worden aangetoond op het functioneren van baarzen (Perca fluviatilis). Lees meer.

Stelling ‘meer plastic dan vis in de oceanen in 2050’ is gebaseerd op natte vingerwerk

In januari was er veel aandacht voor een rapport van voormalig solozeilster Ellen MacArthur van de MAcArthur foundation, waarin staat dat er in 2050 meer plastic in de oceanen zou zitten dan vis. Het NRC Nationaal Referentie Centrum (Nationaal Referentie Centrum) schreef vervolgens een commentaar waarin wordt gesteld dat deze stelling is gebaseerd op natte vingerwerk. Het RIVM onderschrijft deze conclusie. Lees meer.