Zowel binnenshuis als buitenshuis worden mensen blootgesteld aan microplastics in de lucht. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de gezondheid. De hoge concentratie van microplastics in huisstof kan een blootstellingsroute zijn voor jonge kinderen die op de grond spelen vanwege hun hand-mond gedrag. Dit blijkt uit een grove inschatting in een artikel in Environmental Pollution.

In het artikel publiceren de auteurs resultaten van het onderzoek naar de hoeveelheid microplastics in twee appartementen, een kantoorkamer en de buitenlucht in Parijs.  Vezels zijn geteld en op grootte ingedeeld met behulp van een microscoop. Vezels kleiner dan 50 micrometer worden hierbij buiten beschouwing gelaten. Vezels werden chemisch gekarakteriseerd m.b.v. infrarood microspectroscopie waarmee onderscheid kan worden gemaakt tussen synthetische en natuurlijke vezels.

De concentratie van vezels binnenshuis varieerde tussen 1 en 60 vezels per kubieke meter lucht, buitenshuis werden 0,3 tot 1,5 vezels per kubieke meter lucht gevonden. De depositiesnelheid varieerde tussen 1.586 en 11.130 vezels per dag per vierkante meter. Dit resulteerde in 190 tot 670 vezels per microgram neergedaald stof. Van de vezels die binnenshuis werden verzameld was 67% natuurlijk en 33% synthetisch.

De blootstelling van kinderen aan microplastics via huisstof is vele malen hoger dan via voedsel. Het RIVM maakte op basis van deze studie een globale schatting van de mate van blootstelling via deze route, vergeleken met inname via voedsel, bijvoorbeeld mosselen. Stel: kinderen “eten” per dag 100 mg stof op, dat bevat ongeveer 6.000-22.000 synthetische vezels. Dit is een dagelijkse inname. Mossels behoren tot de voedingsmiddelen met de hoogste microplastic concentraties – ongeveer 0,1-1 microplastic deeltje per gram.

Bij een portie van 100 gram per maaltijd komt dit neer op 10 tot 100 deeltjes. Daarbij moet aangemerkt worden dat mosselen niet dagelijks op het menu staan. De route van inademing van synthetische vezels is hierbij nog niet betrokken.

Lees meer:

Studie: A first overview of textile fibers, including microplastics, in indoor and outdoor environments

Studie: A first overview of textile fibers, including microplastics, in indoor and outdoor environments