Op zaterdag 7 oktober 2017 opende het RIVM de deuren voor publiek. Tijdens de RIVM Kennisparade spraken wij met ongeveer 1300 Nederlanders over onderwerpen die centraal staan in ons werk onder andere microplastics. Uit een opiniepeiling over microplastics onder 50 bezoekers blijkt dat het onderwerp leeft en dat mensen zich er zorgen over maken.

Tijdens de workshop liet RIVM expert Manon Zwart zien welke keerzijde de onverwoestbare eigenschappen van plastic hebben wanneer het terecht komt in het milieu. Zij vertelde over de wereldreis van plastic en liet zien hoe plastic ons leven beïnvloedt.

Bezoekers waren van mening dat er op alle fronten maatregelen nodig zijn, van overheid, bedrijfsleven en consumenten.

Een aanzienlijk deel van de bezoekers vreest dat plastic vanuit het milieu terecht komt in ons voedsel, bijvoorbeeld in vis.


Het overgrote deel van de bezoekers is gewend om plastic te recyclen:

Na een lezing over de plastic problematiek en veel beelden van de impact van plastic op zee is iedereen in meer of mindere mate bereid om zijn levensstijl aan te passen. Opmerkelijk is dan dat men toch redelijk sceptisch is over de invloed van informatie voorziening om ons gedrag te veranderen.