Wetenschappers publiceren in rap tempo nieuwe inzichten over het microplasticsprobleem. Toch is er nog veel onbekend over de gevolgen van microplastics voor mens en milieu. Beleidsmakers realiseren zich dat maatregelen nodig zijn voordat alle kennishiaten worden gevuld. Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom kennis en beleid.

Bezoekers RIVM Kennisparade bezorgd over plastic in milieu

Op zaterdag 7 oktober opende het RIVM de deuren voor publiek. Tijdens de RIVM Kennisparade spraken wij met ongeveer 1300 Nederlanders over onderwerpen die centraal staan in ons werk onder andere microplastics. Uit een opiniepeiling over microplastics onder 50 bezoekers blijkt dat het onderwerp leeft en dat mensen zich er zorgen over maken. Lees meer.

Dunne plasticzak kan in halfjaar verweren tot microplastics

Het kan ongeveer een halfjaar duren voordat een plasticzak van 0,1 millimeter dik op een Grieks strand in de zon uiteen valt in microplastics. Plastic op het strand valt veel sneller uiteen dan plastic dat in zee drijft. Ook valt plastic in de zomer, onder invloed van zonlicht en hogere temperaturen, veel sneller uiteen dan in de winter. Lees meer.

Afbreekbaar plastic niet gunstiger voor kreeftje

Afbreekbaar bioplastic is niet per definitie minder schadelijk dan plastic op basis van petroleum. Dit laatste blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in het International Journal of Environmental Research and Public Health. Lees meer.

Vissen mogelijk minder belast met microplastics dan gedacht

Na een golf van publicaties over de aanwezigheid van microplastic in organismen is er discussie over de onderzoeksresultaten. In een studie waarbij een aantal essentiële kwaliteitseisen zijn gevolgd werd in één op de 400 Noordzee-vissen (0,25 procent) microplastic aangetroffen. Eerdere studies waarin deze kwaliteitseisen niet zijn nagevolgd rapporteerden plastic in 18 tot 58 procent van de vissen, en kwamen ook uit op grotere aantallen deeltjes per vis. Lees meer.

EU Europese Unie (Europese Unie) Plastic Strategy

Naar verwachting publiceert de Europese Commissie eind 2017 de nieuwe Plastic strategie van de Europese Unie. De strategie is onderdeel van het actieplan van de EU voor een circulaire economie. Lees meer.

RIVM onderschrijft statement dat vraagt om een verbod op oxo-degradable plastics

Van afbreekbaar plastic wordt vaak gedacht dat het milieuvriendelijker is omdat snel uit het milieu zou verdwijnen en omdat het meestal van natuurlijke hernieuwbare grondstoffen is gemaakt. Dat afbreekbaar plastic vaak niet volledig afbreekt en juist kan leiden tot vorming van microplastics is minder bekend. Dat geldt met name voor “oxo-degradable plastics”. Lees meer.

Nog steeds komen pre-productie plastics vaak in het milieu

Tot nu toe lijkt het lastig om de lekkage van pre-productie plastics naar het milieu aan te pakken. Dit bleek tijdens een Europese stakeholderworkshop op 27 september. Het gaat hierbij om korrels, poeders en vlokken die gebruikt worden als grondstof voor het maken van plastic producten. Vanwege de kleine omvang lekken deze plastics naar het milieu tijdens de productie, het transport en bij de verwerking tot eindproduct. Lees meer.

Waterzuivering vermindert microplastic emissies

Stakeholders uit de Europese waterzuiveringssector kijken wat zij kunnen verbeteren aan de zuivering van microplastics uit het afvalwater. Zij spraken hierover op 13 september 2017 tijdens een bijeenkomst die georganiseerd werd door Eunomia consultants in opdracht van de Europese Commissie. Er is nog winst te behalen door het verbeteren van rioleringssystemen, verstandig omgaan met zuiveringsslib en innovatie. Lees meer.