Naar verwachting publiceert de Europese Commissie eind 2017 de nieuwe Plastic strategie van de Europese Unie. De strategie is onderdeel van het actieplan van de EU Europese Unie (Europese Unie) voor een circulaire economie.

In het document worden de uitdagingen van plastic geadresseerd door rekening te houden met de hele levenscyclus van plastic. Daarmee is er aandacht voor productie, hergebruik, recycling, bio-afbreekbaarheid, de aanwezigheid van schadelijke stoffen en plastic in het milieu.

De Plastic strategie zal gericht zijn op:

  • het loskoppelen van de productie van plastic van fossiele brandstoffen;
  • het verbeteren van de economie, kwaliteit en de toepassing van plastic recycling en hergebruik;
  • het verminderen van het ‘lekken’ van (micro)plastic in het milieu.

In de strategie is speciale aandacht voor microplastics, zowel primaire als secundaire. De Europese Commissie is bezig met het ontwikkelen van maatregelen om microplastic emissies naar het water te verminderen en het inschatten van de kosteneffectiviteit daarvan. Er zijn en worden diverse stakeholder bijeenkomsten over verschillende bronnen. De workshops ‘Microplastic and the implications for waste water treatment’ en ‘Pre-production plastics’ zijn georganiseerd om input te geven op de nieuwe Plastic strategie (zie verslagen elders in dit nummer). Ook is er een publieke consultatie geweest om inbreng voor de plastic strategie te verzamelen was er recent een publieke consultatie.

De raadpleging is bedoeld om een brede groep van belanghebbenden de mogelijkheid te bieden om hun mening, feedback en perceptie te geven over het vrijkomen van microplastics en mogelijkheden om dit terug te dringen. Daarnaast verzamelt de EU Europese Unie (Europese Unie) met de raadpleging informatie en gegevens over bronnen van microplastics en beleidsopties om het vrijkomen hiervan terug te dringen.