Er is bezorgdheid over de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs. RIVM, Trimbos en GGD-GHOR gaan daarom elke 2 jaar hier onderzoek naar doen. Dit is een opdracht van de ministeries van OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Maandag 1 maart 2021 zijn 15 onderwijsinstellingen (hogescholen en universiteiten) gestart met het eerste vragenlijstonderzoek. In november verwachten we de uitkomsten aan de ministeries te rapporteren.

Met dit onderzoek worden circa 250.000 (inter)nationale studenten bereikt. Dat is ongeveer een derde van het totaal aantal studenten in het hoger onderwijs. Naast hun mentale gezondheid en middelengebruik wordt  gevraagd naar demografische gegevens, (vrije)tijdsbesteding, studievoortgang en financiële situatie. Ook wordt specifiek gevraagd welke invloed de coronacrisis heeft op hoe zij zich voelen en gedragen.