Nationaal Meetnet Radioactiviteit: Toelichting verhoogde meetwaarden van meetpost ‘s-Heerenhoek

 

Het Nationaal Meetnet Radioactiviteit ( NMR Nationaal Meetnet Radioactiviteit (Nationaal Meetnet Radioactiviteit)) van het RIVM meet op ongeveer 170 plaatsen in ons land de straling in de omgeving. De natuurlijke straling is in Nederland niet op elk punt in het land hetzelfde. (zie Stralingskaart van de Nederlandse bodem. Bron: Blaauboer en Smetsers (1996))

 

 

De meetpost van het NMR in 's-Heerenhoek gaf van 2008 tot en met 2018 structureel hogere waarden aan dan het merendeel van de NMR-meetposten op andere locaties in Nederland.  Het RIVM heeft onderzocht wat de verhoging van de NMR-meetpost in 's-Heerenhoek veroorzaakt. De verhoging heeft te maken met de omgeving waar de meetpost staat.

Hoewel de achtergrondstraling door de locatie van deze meetpost hoger was, ging het nog steeds om lage waarden. Het niveau van de gemeten straling in 's-Heerenhoek was vergelijkbaar met niveaus die gemeten worden op plekken in bijvoorbeeld de Belgische Ardennen waar de radionucliden ook van nature in de bodem voorkomen.

 

NMR 's-Heerenhoek

De NMR-meetpost in 's-Heerenhoek stond op een grasveld direct naast een voetpad. Dit voetpad is gefundeerd met materiaal dat in licht verhoogde mate in de natuur voorkomende radioactieve stoffen bevat. Dit komt wel meer voor bij funderingsmateriaal voor wegen en dijklichamen door de gebruikte bouwstoffen. Doordat de NMR-meetpost direct naast het voetpad staat kan deze meetpost het radioactieve materiaal in de funderingslaag van het pad detecteren. Op enkele meters afstand van het voetpad is deze verhoging nog nauwelijks te meten. De meetpost is begin mei 2019 enkele meters verplaatst en sindsdien is de waarde niet structureel hoger meer.