In onze leefomgeving komen wij met verschillende vormen van energierijke (ioniserende) straling in aanraking. In gebouwen en bij medisch onderzoek vindt doorgaans de meeste blootstelling plaats. Kernongevallen of incidenten met radioactieve stoffen kunnen leiden tot extra blootstelling. Blootstelling aan straling kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. Het RIVM helpt de overheid bij het beschermen van burgers, patiënten en werknemers tegen de schadelijke effecten van straling.

Op de website van Rijksoverheid vindt u actuele informatie over de Russische inval in Oekraïne
 

Actueel

Meer nieuws

Onderwerpen

Blootstelling en gezondheidsrisico

Blootstelling en gezondheidsrisico's

Straling van natuurlijke oorsprong

Straling van natuurlijke oorsprong

Medische toepassingen

Straling in de gezondheidszorg

Industrie en monitoring

Industrie en monitoring

Stralingsincidenten

Stralingsincidenten en kernongevallen

Wetenschappelijk en beleidsondersteunend onderzoek straling

Wetenschappelijk en beleids- ondersteunend onderzoek