In onze leefomgeving komen wij met verschillende vormen van energierijke (ioniserende) straling in aanraking. Blootstelling aan straling kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. Het RIVM helpt de overheid bij het beschermen van burgers, patiënten en werknemers tegen de schadelijke effecten van straling.

Straling en radioactiviteit uitgelegd

De verschillende soorten straling worden onderverdeeld in 2 categorieën: straling met een lage energie en straling met een hoge energie (ioniserende straling).

Lees meer over straling en radioactiviteit 

De effecten van straling op de gezondheid

Deze pagina belicht specifiek de gezondheidseffecten van ioniserende straling, in de volksmond ook wel 'radioactieve straling' genoemd.  Lees meer over straling en gezondheid

Stralingincidenten en kernongevallen

Het RIVM heeft een belangrijke rol in de voorbereiding op en de bestrijding van kernongevallen en andere stralingsincidenten.Lees meer over stralingsincidenten en kernongevallen

Onderzoek naar radon en thoron

Het RIVM onderzoekt de hoeveelheid radon in openbare gebouwen, woningen, scholen, kinderdagverblijven en op werkplekken. 

Lees meer over radon en thoron

Nieuws

Meer nieuws