In samenwerking met: Werkgroep Infectie Preventie (WIPWerkgroep Infectiepreventie) Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg