In samenwerking met: Werkgroep Infectie Preventie ( WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)) Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg