In asielzoekerscentra is goede hygiëne van groot belang om verspreiding van infectieziekten tegen te gaan. In het project 4Refugees hebben GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Gelderland-Zuid en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen samen met andere organisaties en de doelgroep zelf voorlichtingsmaterialen gemaakt die zijn afgestemd op de informatiebehoefte van asielzoekers. Informatie is onder andere beschikbaar over hand- en hoesthygiëne, scabiës en hoofdluis. De materialen zijn beschikbaar in verschillende talen en via de website te downloaden voor gebruik, zie www.goviralgo.nl.


Op de website van het RIVM is een aparte pagina waar alle beschikbare informatie over gezondheidsrisico's onder asielzoekers te vinden is. Deze informatie wordt voortdurend bijgewerkt, daarom ook het verzoek om eventuele relevante informatie of ontbrekende vragen te melden aan het RIVM.