Kort benoemen van nieuws waar geen redactioneel stuk aan gewijd wordt in deze nieuwsbrief maar wat wel het vermelden waard is.