Vanaf morgen ontvangen de eerste mensen uit de leeftijdsgroep 80-84-jarigen van het RIVM een uitnodiging voor een coronavaccinatie. Zij kunnen hierna zelf een afspraak maken via het landelijke GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-callcenter. Morgen krijgen de eerste 50.000 mensen uit deze leeftijdsgroep een brief op hun mat. In totaal ontvangen 465.000 80-84-jarigen in de komende twee weken een uitnodiging voor een vaccinatie. Zij worden van oud naar jong uitgenodigd. Het is belangrijk dat mensen die zich willen laten vaccineren na ontvangst van de uitnodiging zo snel mogelijk een afspraak inplannen.

 Vanwege het besluit om minder vaccins in voorraad te houden, zijn er komende weken meer vaccins beschikbaar dan eerder gepland. Daarom wordt de groep 80-84-jarigen vanaf morgen al uitgenodigd voor een vaccinatie, in plaats van vanaf 9 februari. Het aantal GGD-vaccinatielocaties wordt de komende tijd uitgebreid, mede vanwege een betere bereikbaarheid voor mensen die gevaccineerd willen worden. In totaal kunnen er in de komende twee weken 240.000 ouderen worden gevaccineerd door de GGD.

Mensen in de leeftijd van 80-84 jaar die in een (zorg)instelling wonen krijgen ook een uitnodiging van het RIVM . Zij krijgen tevens een uitnodiging vanuit hun instelling of huisarts (met uitzondering van bewoners in aanleunwoningen). De bewoners in instellingen kunnen een afspraak maken met de GGD als zij zelfstandig, eventueel onder begeleiding van een naaste, naar een GGD-vaccinatielocatie kunnen reizen. Anders kunnen zij ingaan op de uitnodiging van de instelling of de huisarts.

Tweede deel huisartsen vanaf vandaag gevaccineerd

Vanaf vandaag worden de vaccins uitgereden voor de tweede groep huisartsen (7500) die een eerste vaccin van Moderna ontvangen. De eerste groep huisartsen (7500) is vanaf 22 januari in de ziekenhuizen gevaccineerd. Het tweede deel van de groep moest wachten op de tweede levering van het vaccin van Moderna.