Sommige vrouwen vinden het moeilijk een uitstrijkje te laten maken. Dat kan een reden zijn om niet deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek.

Binnen het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt voor deze groep vrouwen (de non-responders) een zelfafnameset beschikbaar gesteld. Zij kunnen deze bij de herinnering aanvragen. De zelfafnameset wordt aanbesteed. Deze week is de aanbesteding door de screeningsorganisaties via TenderNed gepubliceerd.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Tendernet. Ook communicatie over de aanbesteding gaat uitsluitend via dit platform.