Voor de vierde keer wordt op 18 november 2011 de Europese Antibioticadag gehouden. In 37 landen in Europa wordt op deze dag aandacht gevraagd voor verantwoord gebruik van antibiotica om ontwikkeling van resistentie tegen te gaan.

Het doel van deze jaarlijkse antibioticadag is om mensen bewust te maken van het belang van een juist gebruik van antibiotica. Bewustwording over goed gebruik is belangrijk, omdat dan bacteriën zo lang mogelijk gevoelig blijven voor antibiotica. Resistentieontwikkeling wordt gezien als een serieuze bedreiging van de volksgezondheid. Het gebruik van antibiotica in Europa varieert sterk. In Zuid-Europa ligt het over het algemeen erg hoog in vergelijking met Noord-Europa. Nederland kent het laagste antibioticagebruik van Europa; in Nederlandse ziekenhuizen vormen resistente bacteriën wel een toenemend probleem.

Veterinair gebruik

Dit jaar willen de SWAB en het  RIVM op deze dag gezamenlijk aandacht besteden aan het antibioticagebruik en – resistentie op het humaan-veterinaire grensvlak. Veel resistentieproblematiek in Nederland wordt toegeschreven aan het hoge antibioticagebruik in de dierhouderij. In vergelijking met andere Europese landen kent Nederland een zeer hoog antibioticagebruik in de dierhouderij. De SWAB en het RIVM organiseren gezamenlijk een symposium.