3e symposium over flexibele endoscopen ‘Schaduwzijden in de decontaminatie van flexibele endoscopen’.

Flexibele endoscopen zijn hoogwaardige medische hulpmiddelen die vaak worden toegepast bij diagnostiek en therapie van ziektebeelden. Deze endoscopen kunnen een bron van infecties zijn. De decontaminatie van flexibele endoscopen moet dan ook aan de nodige eisen voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in diverse landelijke richtlijnen en kwaliteitsdocumenten. Maar hoe duidelijk deze ook zijn, het decontaminatieproces kent nog vele schaduwzijden.

Het UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen) organiseert in samenwerking met het Martini Ziekenhuis Groningen een symposium waarin we de schaduwzijden van het decontaminatieproces van flexibele endoscopen vanuit diverse invalshoeken belichten. Een mix van onderwerpen als kwaliteit en veiligheid, techniek, procesreiniging en desinfectie komthierbij aan de orde. Dit alles met als doel de kwaliteit en veiligheid rondom de decontaminatie en toepassing van flexibele endoscopen te verbeteren.

De diversiteit aan onderwerpen, maar daarmee tegelijkertijd ook de samenhang, maakt het symposium een ontmoetingsplaats is voor alle verschillende professionals (experts, gebruikers, industrie) die een rol spelen bij de decontaminatie en het gebruik van flexibele endoscopen.

Doelgroep
Artsen-microbioloog, adviseurs infectiepreventie, ziekenhuishygiënisten, medewerkers endoscopie-afdelingen, medewerkers sterilisatie-afdelingen en andere geïnteresseerde zorgprofessionals.

Programma:

Donderdag 12 juni 2014
11.00 Ontvangst en registratie
12.30 Start programma
17:00 Einde programma
’s Avonds feest met buffet en band

Vrijdag 13 juni 2014
08:30 Breakfast meeting (optioneel)
10:00 Start programma
16.00 Afsluiting symposium

Accreditatie
Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V verpleging & verzorging (verpleging & verzorging), de NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie) en de VHIG Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg).

Organisatie
Het UMCG en het Martini Ziekenhuis Groningen in samenwerking met het Wenckebach Instituut, UMCG Postgraduate School of Medicine.

Paul Caesar, DSMH Deskundige steriele medische hulpmiddelen (Deskundige steriele medische hulpmiddelen)/DSRD Deskundige reiniging, desinfectie flexibele endoscopen (Deskundige reiniging, desinfectie flexibele endoscopen), UMCG
Melchior Oldenburger, unithoofd CSA chemical safety assessment (chemical safety assessment)/DSMH, MZH Martini Ziekenhuis (Martini Ziekenhuis)
Wilma Peters, kwaliteitsmedewerker Endoscopiecentrum, UMCG

Meer informatie: Wenckebach Instituut