frisdrank

In het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Noorwegen is een suikertaks ingevoerd op niet-alcoholische dranken. De verkoop van deze dranken in deze drie landen is sinds de invoering van deze taks afgenomen. Inwoners van het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen kopen vaker dranken met minder of geen suiker. Het is onduidelijk of dit directe gevolgen zijn van de invoering van een suikertaks.

In het Verenigd Koninkrijk hebben fabrikanten het suikergehalte in frisdrank verlaagd, nadat er een suikertaks was ingevoerd. Dit land heeft de suikertaks opgesplitst in staffels, waarin de dranken met de meeste suikers het zwaarst belast worden.
In Frankrijk is de suikertaks ook opgesplitst in staffels, maar daar heeft dit niet geleid tot een lager suikergehalte in suikerhoudende dranken. Dat komt waarschijnlijk omdat Frankrijk alle dranken (suikerhoudend, suikervrij en suikervrij met zoetstoffen) belast. 
In Noorwegen is de suikertaks afhankelijk van het wel of niet toevoegen van suiker of zoetstoffen. De hoeveelheid suiker of zoetstof wordt buiten beschouwing gelaten. Het is onbekend of dit heeft geleid tot een verlaagd suikergehalte in suikerhoudende dranken. 

Suiker

Nederlanders krijgen te veel suiker binnen. Ongeveer een kwart van de toegevoegde suikers krijgen we binnen via niet alcoholische dranken (waaronder suikerhoudende dranken). De WHO World Health Organization (World Health Organization) beveelt landen aan suikerhoudende dranken te belasten. Wereldwijd hebben 43 landen een suikertaks ingevoerd onder andere om de suikerconsumptie in te perken in de strijd tegen overgewicht.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het RIVM de kenmerken en de effecten van de suikertaks in drie landen vergeleken. Uit dit literatuuronderzoek blijkt dat er aanwijzingen zijn dat een suikertaks de verkoop van suikerhoudende dranken kan verlagen en dat producenten het suikergehalte in frisdranken aanpassen. 
Er zijn grote verschillen tussen deze drie landen in de manier waarop de suikertaks is vormgegeven en de effecten. Als er wordt besloten om in Nederland een suikertaks in te voeren, dan is het van belang om bewuste keuzes te maken over de opzet en uitvoering.