Het draaiboek van de hielprikscreening is geactualiseerd.

Naast enkele kleine revisies, zijn de volgende hoofdstukken herzien: 'Het gebruik van restantbloed' (pdfPortable Document Format-versie hoofdstuk 16) en 'Hielprikkaarten': verzameling, beheer, verzoek tot gebruik, vernietiging (pdf-versie bijlage H). Raadpleeg versie 14.0 van het draaiboek online op de website van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu of download de pdf.