Het Draaiboek neonatale hielprikscreening is op een aantal punten geactualiseerd. De meeste aanpassingen dienen ter verduidelijking, maar er zijn ook enkele inhoudelijke wijzigingen.

Onder meer een verkorting van de rappèltermijn waarop het RIVM-DVP Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's) controleert of alle kinderen worden bereikt met de hielprik (van 18 naar 12 dagen na de geboorte). Het Draaiboek bevat nu ook informatie over de nieuwe hielpriklancet, de babyLance™. Verder is toegevoegd dat de behandelende kinderarts wettelijk verplicht is om de wettelijke vertegenwoordiger van het kind (meestal een ouder/voogd) toestemming te vragen om gegevens over hun kind te registreren in NEORAH.
Bekijk de actuele versie van het draaiboek via de website www.draaiboekhielprikscreening.rivm.nl.