Het Outbreak Management Team ( OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team)) heeft dinsdagochtend advies uitgebracht over de consequenties van de uitbraak in Duitsland van de EHEC Enterohemorragische Escherichia coli (Enterohemorragische Escherichia coli) bacterie voor Nederland. Hygiënemaatregelen blijven volgens het OMT erg belangrijk voor het voorkómen van verdere verspreiding van de EHEC bacterie. Voorts zullen artsen een behandelprotocol opstellen voor de behandeling.

Mens op mens besmetting

Mens op mens besmetting van de EHEC Enterohemorragische Escherichia coli (Enterohemorragische Escherichia coli) bacterie is voornamelijk aan de orde binnen de gezinssituatie, of via vergelijkbare contacten. Er zijn geen aanwijzingen voor een verhoogde kans op verspreiding buiten de gezinssituatie. Om verdere verspreiding te voorkómen is het belangrijk dat huisartsen de bestaande hygiëneadviezen extra onder de aandacht brengen bij patiënten die darm- of buikklachten hebben na bezoek aan Duitsland. Bij dergelijke patiënten moet er op gewezen worden dat zij niet mogen werken in de voedselbereiding, in de zorg, of met kleine kinderen, zolang sprake is van ziekteverschijnselen.

Voedingsadvies

Het OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) ondersteunt het huidige beleid om personen die naar Duitsland gaan voor actuele voedingsadviezen de website van het Robert Koch instituut te raadplegen. Er is geen enkele reden om in Nederland bepaalde voedingsmiddelen te mijden, ook niet bij supermarkten die onderdeel uitmaken van een Duitse keten.