De minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft in juni 2012 de Gezondheidsraad om advies gevraagd over het bevolkingsonderzoek borstkanker.

De overheid vindt het belangrijk om het bevolkingsonderzoek regelmatig te evalueren. De Gezondheidsraad onderzoekt daarom de huidige stand van zaken in de wetenschap en zal uitspraken doen over het nut en de balans tussen voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek in Nederland. Het advies van de Gezondheidsraad wordt in 2013 verwacht. De adviesvraag is te vinden op de website van de rijksoverheid.