Besloten is bij het afbouwen van activiteiten van de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) de conceptrichtlijnen af te ronden en te publiceren als deze al voor landelijk commentaar zijn voorgelegd. Dit betekent dat de richtlijnen Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen voor hergebruik en Virale Hemorragische Koortsen zullen worden afgerond.

 De richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen-versie VWK verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen (verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen) wordt binnenkort gepubliceerd na terugkoppeling van de bevindingen van  de Regieraad naar de Expertgroep VWK. Activiteiten met betrekking tot de overige WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-richtlijnen die in revisie waren of waarvan de revisie binnenkort zou starten worden per direct gestaakt. 
Er wordt naar gestreefd genoemde conceptrichtlijnen te behandelen in de (laatste) Regieraadvergadering op 21 maart a.s.
De WIP dankt allen die in Expertgroepen of Regieraad WIP hun bijdragen aan het opstellen van het infectiepreventiebeleid voor Nederlandse Zorginstellingen leveren en hebben geleverd.