Vanaf 1 januari 2018 vervalt de mogelijkheid om complicaties na een coloscopie in ScreenIT te registeren. Alle centra moeten vanaf dat moment aangesloten zijn op de Dutch Registration of Complications in Endoscopy (DRCE Dutch Registration of Complications in Endoscopy (Dutch Registration of Complications in Endoscopy)).

Dit register is sinds twee jaar in gebruik en inmiddels bij de meerderheid van de ziekenhuizen geïmplementeerd. Door het beëindigen van de complicatie module in ScreenIT, vervalt definitief de dubbele registratielast voor endoscopisten en is eenduidige registratie geborgd.

Verplicht karakter
De DRCE Dutch Registration of Complications in Endoscopy (Dutch Registration of Complications in Endoscopy) vervangt de registratie van complicaties in ScreenIT. Endoscopisten zijn vanuit het RIVM verplicht om de complicaties die binnen dertig dagen na een bevolkingsonderzoek coloscopie voorkomen in de DRCE te registreren. Endoscopiecentra die nog niet aangemeld zijn bij de DRCE kunnen op website https://www.dica.nl/drce meer informatie vinden over de registratie en aanmeldprocedure.

Monitoring en auditing
Vanuit de DRCE worden gegevens over complicaties binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker uitgeleverd aan de partij die in opdracht van het RIVM jaarlijks de voortgang van het bevolkingsonderzoek monitort. Ook zullen periodiek gegevens beschikbaar worden gesteld voor de audits van de screeningsorganisaties. Vanzelfsprekend wordt bij deze gegevenslevering voldaan aan de wettelijke privacy voorschriften.