Op 14 december verdwijnt het antwoordformulier uit het proces van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Door fouten met het antwoordformulier bleek circa 7% van de deelnemers de ontlastingstest nog een keer te moeten doen. Eén op de vijf cliënten haakt vervolgens af. Onderzoek naar een verbetering van dit proces, heeft geleid tot de keuze het antwoordformulier af te schaffen. Cliënten hoeven dan slechts de ontlastingstest te doen en naar het laboratorium te sturen in de bijgeleverde retourenvelop.

Als de cliënt wil dat de huisarts geïnformeerd wordt bij een ongunstige uitslag, dan kan de cliënt dit vanaf half december zelf aangeven bij de screeningsorganisatie. De cliënt wordt er in de uitnodigingsbrief op gewezen dat dit telefonisch of via Mijn bevolkingsonderzoek kan. Omdat het contact met de huisarts bij een ongunstige uitslag waardevol is, geven de screeningsorganisaties de cliënt in de uitslagbrief nadrukkelijk het advies contact te zoeken met de huisarts.