Vandaag heeft staatssecretaris Joop Atsma van I&M Ministerie van Infrastructuur & Milieu (Ministerie van Infrastructuur & Milieu) de Atlas Leefomgeving geopend. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Deventer Schouwburg. Hierbij waren bestuurders en vertegenwoordigers van de provincies Overijssel en Gelderland, verschillende gemeenten en regiobestuurders aanwezig.

De Atlas Leefomgeving is een website voor burgers en professionals waarop informatie is te vinden over de leefwereld in relatie tot gezondheid. Door het invullen van een postcode of adres, krijgen gebruikers informatie over milieu en gezondheid, zoals over de luchtkwaliteit in hun straat, groenvoorzieningen in de omgeving en geluid van spoor- en wegverkeer. Dit wordt weergegeven in kaarten met bijbehorende tekst en uitleg. De informatie in de Atlas is afkomstig van gemeenten, milieudiensten, provincies en landelijke organisaties.

Een onderdeel van de Atlas is de GOW Gezond Ontwerp Wijzer (Gezond Ontwerp Wijzer), welke tegelijkertijd online is gegaan. De GOW geeft inspiratie en ideeën voor het gezond ontwerpen en inrichten van de leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld het inrichten van straten zijn, maar ook groene ruimte, verkeers- en sportbeleid of aanpassingen aan woningen. De GOW is ontwikkeld om beleidsmakers, professionals, bewonersorganisaties en geïnteresseerde burgers hiermee te helpen.

De websites zijn een initiatief van het ministerie van I&M Ministerie van Infrastructuur & Milieu (Ministerie van Infrastructuur & Milieu). Het doel is dat in de komende tijd zoveel mogelijk nieuwe partners zich aansluiten bij de Atlas. Daarmee wordt de informatie in de Atlas steeds completer.