Op 1 januari is de ANVS van start gegaan. In de ANVS worden veel van de overheidstaken op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming gebundeld in een onafhankelijke autoriteit. Het RIVM is de vaste kennisleverancier van de ANVS.

De Autoriteit richt zich onder meer op het ontwikkelen van beleid en wet- en regelgeving, vergunningverlening, toezicht en handhaving rond nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Ook zorgt de Autoriteit ervoor dat Nederland is voorbereid op mogelijke stralingsincidenten. De ANVS voldoet aan internationale richtlijnen - zoals die van het internationale atoomenergieagentschap IAEA International Atomic Energy Agency (International Atomic Energy Agency) - en werkt nauw samen met nationale en internationale organisaties.

Het RIVM is de vaste partner van de ANVS voor een aantal taken op het terrein van stralingsbescherming. Dit zijn taken als kernongevallenbestrijding, het uitvoeren van metingen in het stralingslaboratorium en beleidsondersteuning.

Website ANVS

Op www.anvs.nl is informatie te vinden over de organisatie en de taken van de ANVS. Ook staan hier de gegevens die ondernemers nodig hebben om een vergunning aan te vragen of een melding te doen. De site wordt gedurende het jaar steeds verder ingevuld en uitgebreid.