Nicotinezakjes

De bekendheid met en het gebruik van cigarillo’s, verhitte tabak en nicotinezakjes zijn relatief laag. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder Nederlanders van 13 jaar en ouder, in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Uit het onderzoek blijkt dat minder dan de helft van de volwassenen één van deze producten kent en minder dan 14 procent ooit één van deze producten heeft gebruikt. Van de jongeren (13 tot en met 17 jaar) kent ruim 12 procent de producten en minder dan 1 procent van hen heeft de producten ooit gebruikt.

De gebruikers geven aan de producten vooral te gebruiken uit nieuwsgierigheid, omdat ze het lekker vinden en vanwege de keuze uit verschillende smaken. Daarnaast verwachten de deelnemers dat alle producten minder schadelijk en verslavend zijn dan sigaretten.

Aanbevelingen

Het gebruik van deze producten kan wel degelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom adviseert het RIVM de regels voor sigaretten en shag, zoals een verbod op smaken, uit te breiden naar deze producten. Ook verwacht het RIVM dat betere voorlichting over gezondheidsrisico’s ervoor zorgt dat minder mensen de producten gaan gebruiken.

 Nog weinig onderzoek gedaan

Het RIVM koos ervoor onderzoek te doen naar deze producten omdat ze als vervanger van sigaretten gebruikt worden. Ook is wetgeving voor deze producten minder streng dan voor sigaretten en is er nog maar weinig bekend over de gebruikers van deze producten. Zo is er nog weinig onderzoek gedaan naar nicotinezakjes en verhitte tabak omdat deze producten relatief nieuw op de markt zijn.

Bekendheid en gebruik van de producten kunnen veranderen door nieuw beleid of doordat er nieuwe producten op de markt komen. Daarom beveelt het RIVM aan om onderzoek naar het gebruik van nieuwe en bestaande producten regelmatig te herhalen.

De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Drug and Alcohol Dependence.