Het bevolkingsonderzoek borstkanker heeft als doel om de sterfte aan borstkanker te verlagen, door borstkanker in een vroeg stadium op te sporen, voordat de vrouwen klachten hebben. Echter, in de praktijk blijkt dat er ook vrouwen deelnemen die voorafgaand aan, of tijdens het maken van de mammografieën aangeven last te hebben van klachten aan de borsten. Het bevolkingsonderzoek borstkanker heeft vastgesteld wat de werkwijze in deze situatie moet zijn.

Het beleid bij klachten is dat er bij een vrouw die zich met klachten aan de borsten meldt voor deelname aan het bevolkingsonderzoek altijd een mammogram gemaakt wordt. Het voordeel van deze werkwijze is dat er al foto’s beschikbaar zijn voor een eventuele follow-up in het ziekenhuis. De M(B)B-er moet bij de vrouw aangeven dat zij naar de huisarts dient te gaan om haar klachten te bespreken en dient een aantekening te maken van deze melding voor de radioloog. Er zal voorkomen moeten worden dat de vrouw mogelijk ten onrechte gerustgesteld wordt.