Het RIVM stelt een nieuwe methode voor om het risico van nitriet-inname te bepalen. Daarbij wordt de inname van nitraat en nitriet gecombineerd omdat nitraat kan worden omgezet in nitriet. Deze methodologische vernieuwing past in de RIVM strategie om gecombineerde innames beter in kaart te brengen. Er zijn echter nog meer gegevens nodig over nitraat- en nitrietgehaltes in voedsel om te bepalen hoe hoog deze gecombineerde inname precies is.

Mensen krijgen nitraat en nitriet binnen via voedingsmiddelen en drinkwater. Nitraat kan in het lichaam deels worden omgezet in nitriet. Nitriet kan schadelijk zijn voor de gezondheid doordat het zuurstofgehalte in bloed verminderd kan worden. Om het risico van deze stoffen te beoordelen moet de hoeveelheid nitraat die we binnenkrijgen, worden opgeteld bij die van nitriet. Het RIVM heeft een nieuwe methode gebruikt om de inname van nitraat en nitriet te combineren. Met deze nieuwe methode kan het risico van de nitraat en nitriet inname beter worden ingeschat dan voorheen. Een voorlopige schatting wijst er op dat de gecombineerde inname van nitraat en nitriet voor een deel van de bevolking hoger is dan gewenst. Er zijn echter niet genoeg gegevens beschikbaar om vast te stellen hoe hoog deze inname precies is.

Om een betere berekening te kunnen maken, zijn er meer gegevens nodig voor nitraat en/of nitriet in groente en fruit en in vlees waaraan deze stoffen niet zijn toegevoegd maar van nature aanwezig zijn. Daarnaast is het belangrijk meer te weten over de mate waarin nitraat in het lichaam wordt omgezet wordt naar nitriet.

Mensen krijgen vooral nitraat en nitriet binnen via groente (het meest via bladgroenten) en fruit. Deze stoffen komen van nature voor in groente en fruit. Groente en fruit bevatten veel goede stoffen. Het positieve effect van groente en fruit op de gezondheid wordt als (veel) groter gezien dan de mogelijk slechte effecten van nitriet. Er is daarom geen reden om minder groente en fruit te eten. Daarnaast kan een relatief kleine hoeveelheid nitraat lokaal in drinkwater aanwezig zijn, hoewel al het Nederlandse drinkwater aan de wettelijke norm voor nitraat voldoet. Ook mogen nitraat en nitriet als conserveermiddel worden toegevoegd aan vleesproducten en kaas.

Er zijn mogelijkheden om de inname van nitraat en nitriet zo laag mogelijk te houden: het zo laag mogelijk houden van het nitraatgehalte in drinkwater en drinkwaterbronnen en het verlagen van de toegestane hoeveelheden van deze stoffen als conserveermiddel.