Het Centrum Monitoring Vectoren (CMV) van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) is in samenwerking met het Centrum Dierplaagbestrijding gestart met de bestrijding van drie exotische muggensoorten op drie plekken in Brabant. Dit gebeurt uit voorzorg, om de muggen geen kans te geven zich te vestigen in Nederland.

Meer informatie leest u in het persbericht van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) onder 'Zie ook'.