Om integrale zorg voor ouderen te verbeteren is het belangrijk dat zorgprofessionals en zorgorganisaties elkaar kennen en vertrouwen, kleinschalig beginnen en een gezamenlijke visie op goede ouderenzorg hebben. Dat blijkt uit het Europees onderzoeksproject Sustain op het gebied van integrale zorg dat deze maand werd afgerond.

Het RIVM en Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) (locatie VUmc Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam (Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam)) coördineerden het project. In het project stonden dertien bestaande initiatieven rondom integrale zorg voor thuiswonende ouderen uit zeven Europese landen centraal. Ouderen hebben niet alleen medische zorg nodig, maar ook hulp op terrein van persoonlijke verzorging en welzijn. Daarom is het belangrijk dat verschillende typen professionals met elkaar samenwerken en daarbij de oudere centraal stellen. De onderzoekers bekeken de verbeterprojecten bij alle dertien initiatieven om een beeld te krijgen van wat wel en niet werkt bij het verbeteren van integrale zorg. 

De dertien initiatieven vonden in verschillende landen plaats en gingen over verschillende typen zorg en ondersteuning voor ouderen. Toch kwamen veel struikelblokken voor integrale zorg overeen: onvoldoende aandacht voor persoonsgerichte zorg en gebrek aan informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals. De onderzoekers zagen twee typen verbeterprojecten. Enerzijds projecten gericht op het verbeteren van onderlinge samenwerking en communicatie, anderzijds projecten gericht op het inhoudelijk verbeteren van zorgprocessen door bijvoorbeeld behoeften van ouderen centraal te stellen.

Binnen de zorginitiatieven kwamen verschillende verbeteringen tot stand, zoals het betrekken van een oudere bij het opstellen van een multidisciplinair zorgplan. Verder organiseerden zorgprofessionals bijeenkomsten om elkaar te leren kennen en vertrouwen te creëren. Uit de meeste projecten kwam naar voren dat kleinschalige veranderingen, waar zorgprofessionals gezamenlijk achter staan en waarin de oudere centraal staan, belangrijk zijn om succesvol verbeteringen te realiseren. 

In het onderzoeksproject is ook gewerkt aan een ‘roadmap’.  Managers van zorgorganisaties, professionals en beleidsmakers die  integrale zorg voor ouderen belangrijk vinden, kunnen hiermee aan de slag. In de roadmap staan niet alleen de benodigde stappen beschreven voor het invoeren en verbeteren van integrale zorg voor ouderen, maar ook lessen uit SUSTAIN Sustainable tailored integrated care for older people in Europe (Sustainable tailored integrated care for older people in Europe). Op 13 maart vond de eindconferentie plaats in Brussel waar de resultaten van het SUSTAIN project werden gedeeld met beleidsmakers, zorgprofessionals en onderzoekers.