Van 30 november tot 5 december 2014 vond in Chicago de 100e RSNA Meeting (Radiological Society of North America) plaats. Voor het Bevolkingsonderzoek Borstkanker is een delegatie bestaande uit leden van het RIVM, de Screeningsorganisaties en het LRCB National Expert and Training Centre For Breast Cancer Screening (National Expert and Training Centre For Breast Cancer Screening) op bezoek geweest.

Het doel was om meer zicht te krijgen op de ontwikkelingen in de totale informatieketen voor/van het bevolkingsonderzoek alsook op de toekomstvisies van verschillende leveranciers op dit gebied. Op de beursvloer werd een goede indruk verkregen van het aanbod van verschillende mogelijkheden, variërend van oplossingen om extra informatie van de mammograaf op te halen tot aan een visie op hoe een totaal pakket in de hele keten eruit zou moeten zien. Het was een nuttige en geslaagde reis.