Monteur aan het werk op een vliegtuig

Uit RIVM-onderzoek blijkt dat in het verleden binnen de hele Defensieorganisatie medewerkers met chroom-6 in contact konden komen. Het type werkzaamheden dat iemand deed, is de belangrijkste indicator om te bepalen of iemand met deze stof in contact kon komen. Het onderzoek is uitgevoerd voor alle locaties van Defensie die operationeel waren in de periode van 1970-2015.

Werkzaamheden

Bij werkzaamheden als verflagen spuiten, schuren, lassen of snijbranden konden medewerkers direct in contact komen met chroom-6. Dat komt doordat bij deze werkzaamheden chroom-6 vrijkomt als die in de verf(laag) aanwezig is. Medewerkers die geen goede bescherming hadden, konden het tijdens die werkzaamheden op of in hun lichaam krijgen. Ook medewerkers die in dezelfde ruimte waren, maar de werkzaamheden niet zelf uitvoerden, konden in contact komen met chroom-6. Als bekend is welke werkzaamheden (oud-)medewerkers van Defensie uitvoerden, kan worden aangegeven of die persoon ziek kan zijn geworden door het werken met chroom-6.

Beschermingsmiddelen

Net als bij de POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage (Prepositioned Organizational Materiel Storage)-locaties die eerder onderzocht werden, trof Defensie niet altijd en overal beschermende maatregelen op de werkplek, zoals werkruimten afscheiden of afzuiginstallaties. Ook waren de persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals stofmaskers, niet altijd aanwezig of effectief genoeg. In de loop van de jaren is hier meer aandacht voor gekomen, zeker vanaf de jaren negentig.

Chroom-6

Chroom-6 werkt roestwerend en wordt daarom wel eens toegevoegd aan verf. Als de verf droog is, kan de stof niet vrij komen en is het niet schadelijk voor de gezondheid. Pas als de stof door werkzaamheden vrijkomt, kun je eraan worden blootgesteld. Chroom-6 heeft eigenschappen waardoor het ernstige ziekten kan veroorzaken. Voorbeelden zijn diverse typen kanker en aandoeningen als eczeem en rhinitis. Dat betekent niet dat iemand die in contact komt met de stof altijd deze ziekten krijgt. De meeste mensen worden niet ziek door blootstelling. De kans daarop wordt wel groter naarmate iemand meer, vaker en/of langer chroom-6 binnenkrijgt.