Research on exposure to chromium-6 and working conditions at Dutch Ministry of Defence sites. Period 1970-2015

Research on exposure to chromium-6 and working conditions at Dutch Ministry of Defence sites. Period 1970-2015

Go to abstract

Samenvatting

Chroom-6 is een roestwerende stof en werd daarom toegevoegd aan sommige verf. In 2014 gaven veel (oud-)medewerkers aan bezorgd te zijn over hun gezondheid na berichten dat er bij Defensie was gewerkt met verf waar chroom-6 in zat. Het RIVM onderzoekt of er een samenhang kan zijn tussen gezondheidsklachten van medewerkers en een blootstelling aan verf met chroom-6.

Het onderzoek begon op vijf locaties in Nederland waar Amerikaans legermaterieel werd onderhouden (POMS). Deze resultaten verschenen in 2018. Daarna is onderzoek gedaan naar alle locaties van Defensie die tussen 1970 en 2015 in gebruik waren.

Het blijkt dat binnen de hele Defensieorganisatie medewerkers met chroom-6 in contact konden komen. Dus niet alleen de mensen die zelf het onderhoudswerk aan het legermaterieel deden, maar ook mensen die regelmatig in de werkplaatsen kwamen, zoals leidinggevenden, schoonmakers en anderen. Dit betekent dat niet alleen op basis van de functie van medewerkers kan worden bepaald of zij aan chroom-6 zijn blootgesteld. Op basis van de werkzaamheden kan worden beoordeeld of iemand ziek kan zijn geworden door blootstelling aan chroom-6.

Mensen die in contact komen met chroom-6 hebben een grotere kans om bepaalde ziekten en aandoeningen te krijgen. Dat betekent niet dat iemand die in contact komt met de stof altijd deze ziekten krijgt. De kans is groter naarmate je meer, vaker of langer bent blootgesteld. Dat geldt vooral voor medewerkers die tijdens hun werk direct blootstonden aan chroom-6 en niet goed beschermd waren. Bijvoorbeeld als zij verflagen spoten of schuurden of aan het lassen of snijbranden waren.

Net als op de POMS-locaties blijkt dat medewerkers ook op andere locaties niet altijd en overal genoeg waren beschermd tegen de blootstelling aan chroom-6. Beschermende maatregelen op de werkplek, zoals werkruimten afscheiden of afzuiginstallaties, werden niet altijd getroffen. Ook waren de persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals stofmaskers, niet altijd aanwezig of effectief genoeg. In de loop van de jaren is hier bij Defensie meer aandacht voor gekomen, vooral vanaf de jaren negentig.

Abstract

Chromium-6 (hexavalent chromium) is a substance which inhibits corrosion and was added to various paints for this reason. In 2014, many employees and former employees expressed health-related concerns after learning that paint containing chromium-6 had been used by the Ministry of Defence. RIVM is investigating whether there is a link between the health problems of workers and exposure to paint with chromium-6.

The study began at five Prepositioned Organizational Materiel Storage (POMS) sites in the Netherlands where maintenance was carried out on American army equipment. The results of this study were published in 2018. Research was subsequently carried out at all the Ministry of Defence sites used between 1970 and 2015.

It appears that throughout the Ministry of Defence organisation, employees could potentially be exposed to chromium-6. In other words, not only the people who actually carried out the maintenance work on the army equipment but also those who regularly entered the workshops, such as managers, cleaners and others, were potentially exposed to it. This means that workers’ exposure to chromium-6 cannot be determined solely on the basis of their job title. Whether someone can have become sick due to exposure to chromium-6 can, nevertheless, be determined on the basis of their activities.

People who come into contact with chromium-6 have a greater risk of contracting certain diseases and conditions. This does not mean that they become sick in all cases; the probability increases the more, more frequently or longer people are exposed. This applies primarily to workers who were directly exposed to chromium-6 and not properly protected during their work, for example, if they sprayed or sanded down paint layers or welded or torch cut coated metal parts.

It appears that workers at sites other than the POMS sites were not always and everywhere adequately protected against exposure to chromium-6 either. Protective measures at the workplace, for instance, the partitioning off of workrooms or the installation of extraction units, were not always taken. Furthermore, personal protective equipment, such as respirators, were not always available or effective enough. Over the years, and particularly since the 1990s, the Ministry of Defence has become increasingly aware of the problem.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
1946 kb