Luchtfoto buitengebied Venray

Het RIVM heeft in het kader van het Boeren en Buren-project onderzocht in hoeverre het samen meten van luchtkwaliteit bijdraagt aan het onderling vertrouwen, en aan het vertrouwen in (de uitkomsten van) het gezamenlijke meetproces. Het RIVM heeft dit onderzocht door voor en na het meetproces met de deelnemers in gesprek te gaan over hun verwachtingen en ervaringen met betrekking tot het project. De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat het vertrouwen niet vanzelf groter wordt door samenwerken. Wel hebben de verschillende groepen meer begrip voor elkaars belangen. 

Resultaat: samen meten leidt niet vanzelf tot meer vertrouwen.

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat samen meten niet per definitie betekent dat er ook meer vertrouwen in elkaar ontstaat. Wel kan het helpen om elkaar beter te gaan begrijpen. Ook kan een project als Boeren en Buren een middel zijn waardoor verschillende partijen op een gelijkwaardigere manier gehoord kunnen worden door de (lokale) overheid. Tenslotte leert het samen onderzoek doen alle betrokkenen om goede onderzoeksvragen te stellen en het uiteindelijke onderzoeksproces beter te doorgronden. Het wordt de deelnemers duidelijk hoe complex onderzoek doen is, en hoe lastig het kan zijn om een eenduidig antwoord te vinden op specifieke onderzoeksvragen. 

Belangrijk om de resultaten te delen met deelnemers

Met dit onderzoek hopen de onderzoekers meer inzicht te geven in de sociaal-psychologische effecten van burgerwetenschap. Hoewel hier steeds meer onderzoek naar wordt gedaan, is er nog veel onbekend. Het wetenschappelijke artikel dat over dit onderzoek is geschreven is ingestuurd voor publicatie bij het Journal for Environmental Policy and Planning.

De onderzoekers vinden het belangrijk dat de resultaten met name ook voor de deelnemers  beschikbaar zijn. Daarom is er naast een internationale wetenschappelijke publicatie ook een artikel geschreven voor een breder publiek.

Onderzoeker Kirsten Vegt is blij met deze publicaties ‘Het is goed om de ervaringen uit Boeren en Buren te delen. Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar hoe burgerwetenschap percepties en gedrag beïnvloed is enorm in opkomst. In de Citizen Science community is er ook een brede interesse om hier meer over te weten te komen. We verwachten dat andere onderzoekers daarom veel kunnen hebben aan onze geleerde lessen’.