Bord met gezond eten

In de Levensmiddelendatabank is vastgelegd of producten binnen de Schijf van Vijf vallen of niet. Door het koppelen van deze informatie aan verkoopcijfers ontstaat er een beter beeld van de hoeveelheid verkochte Schijf van Vijf-producten en of dit verandert. Dat adviseren het RIVM en het Voedingscentrum aan het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Voor de verkoopcijfers is het verstandig om een samenwerking voor lange tijd aan te gaan met een partij die over deze cijfers beschikt. Ook is het belangrijk dat de verzameling van gegevens transparant en stabiel is. Het RIVM en het Voedingscentrum hebben hiervoor verschillende geschikte partijen in kaart gebracht. 

In kaart brengen verkoop Schijf van Vijf-producten

Gezonde voeding verkleint de kans op chronische ziekten. Daarom moedigt de overheid het eten van producten uit de Schijf van Vijf aan. Een afspraak binnen het Nationaal Preventieakkoord is dat supermarkten, horeca en de catering elk jaar meer producten uit de Schijf van Vijf verkopen. 

Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil daarom weten hoeveel van deze producten verkocht worden en of dit inderdaad toeneemt. Ook als je dit vergelijkt met producten buiten de Schijf van Vijf. Het ministerie vroeg het RIVM en het Voedingscentrum of en hoe het mogelijk is om dit in kaart te brengen. Uit onderzoek blijkt dat het koppelen van verkoopcijfers aan Schijf van Vijf-producten mogelijk is, maar dat er nog wel meer onderzoek nodig is om de manier waarop te verfijnen. Ook zijn bindende afspraken over het aanleveren van gegevens aan de Levensmiddelendatabank belangrijk, zodat de volledigheid en kwaliteit van de gegevens verder verbeteren.

Verbreden monitor

Het advies richt zich nu op een monitor van de verkoop van producten in de supermarkten. Er zijn ook mogelijkheden om deze monitor te verbreden naar de horeca en catering. Bovendien bevelen de onderzoekers aan om de monitor aan te laten sluiten bij andere monitors, zoals de Voedselconsumptiepeiling (VCP Voedselconsumptiepeiling (Voedselconsumptiepeiling)) en de Monitor productverbetering.