Het RIVM heeft kennis genomen van de conclusies van het uitbraakonderzoek van het coronavirus door de GGD Rotterdam-Rijnmond bij De Tweemaster. Het onderzoek bestond uit bron- en contactonderzoek en sequencing (waarbij wordt gekeken of sprake is van dezelfde virusstam ), aangevuld met onderzoek naar het ventilatiesysteem. Het RIVM onderschrijft de conclusies van het onderzoek.

De bevindingen benadrukken het belang van dat blijvende aandacht nodig is voor goede voorlichting van zorgpersoneel en bewoners over infectiepreventie en het afstand houden (waar het kan),  juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en goede ventilatie.

Goed ventileren belangrijk

Goed ventileren is noodzakelijk voor een gezond en prettig binnenklimaat. Het helpt ook om de overdracht van luchtweginfecties, zoals COVID-19, te voorkomen. Het RIVM benadrukt dat de huidige richtlijnen voor ventilatie voldoen. Het is van belang dat de ventilatie in gebouwen minimaal voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit. Een goede naleving hiervan en het uitvoeren van periodiek onderhoud is belangrijk.

Over het onderzoek

Het uitbraakonderzoek is gecoördineerd door GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rotterdam-Rijnmond en vond plaats in samenwerking met Argos Zorggroep, Franciscus Gasthuis en Vlietland, het Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center), het RIVM en een onafhankelijk onderzoeksbureau. De resultaten van het onderzoek zijn met alle betrokkenen besproken. De volledige rapportage wordt binnenkort afgerond.