Het verwarmen van woningen met hout neemt de laatste jaren toe en levert voor de omwonenden hinder en gezondheidsschade op. Inmiddels ondervindt zo’n 10 procent van de Nederlanders overlast door houtstook van hun buren. Om te komen tot een nieuwe aanpak van de problemen vindt op vrijdag 23 mei 2014 het congres ‘Houtstook & gezondheid: problemen voorkomen’ plaats bij het RIVM in Bilthoven.