Een zendwagen van NOS op het terrein van het RIVM

RIVM-onderzoeker Marion de Vries promoveert vrijdag 24 september met haar proefschrift over crisiscommunicatie, de rol van de media bij een crisis en hoe mensen een crisis beleven.

Tijdens crises hebben mensen behoefte aan duidelijke en betrouwbare informatie over risico’s voor hun gezondheid en maatregelen om de risico’s te verkleinen. Voor haar promotieonderzoek onderzocht Marion de Vries drie gezondheidscrises waar het RIVM bij betrokken was. Drie crises stonden centraal: COVID-19, meningokokken-W en het gebruik van rubbergranulaat op sportvelden. Zij keek hierbij hoe mensen in Nederland de risico’s en de genomen maatregelen ervaren, en hoe ze daarop reageerden. 

Verschillende reacties

De manier waarop mensen een crisis ervaren kan snel veranderen, stelt de Vries. Dit gebeurt als de ernst van de dreiging voor de gezondheid verandert, of de informatie over de crisis, bijvoorbeeld door berichten in de media. Het is daarom belangrijk om de risicocommunicaties steeds aan te passen aan hoe mensen een crisis beleven en welke informatie ze nodig hebben.

De rol van de media vergeleken met de risicocommunicatie van autoriteiten kan bij crises verschillen. Media kunnen bijvoorbeeld de informatie van officiële instanties onder een breed publiek verspreiden, of daar juist kritisch over zijn. Het is mogelijk dat het soort risico (veroorzaakt door de natuur of door de mens) hier invloed op heeft, en of in het maatschappelijke debat duidelijke voor- en tegenstanders zijn.

Meer weten over het onderzoek van Marion de Vries?

Bekijk de video: 4 vragen over risicocommunicatie